studiefonds

Stichting Onyame maakt geld beschikbaar om kinderen en jongeren te helpen met scholing. Zo wordt de scholing van alle kinderen en jongeren in de opvanghuizen door Onyame bekostigd, maar ook een aantal kinderen en jongeren met name uit Doninga krijgen financiële ondersteuning.

wat willen we bereiken

Met de financiële steun hopen we dat meer kansarme kinderen toegang hebben tot onderwijs en daarmee hun kansen op een beter en zelfstandig bestaan vergroten.

hoe gaan we dat doen

Geld voor basis- en middelbaar onderwijs wordt als gift beschikbaar gesteld. In overleg met de familie wordt bekeken hoeveel zij zelf kunnen bijdragen en hoeveel er van de stichting nodig is.

Jongeren die een beroepsopleiding willen volgen kunnen daarvoor een studielening krijgen, die op termijn weer terugbetaald moet worden. Drie jongeren die van de studielening gebruik hebben gemaakt, zijn inmiddels begonnen met de afbetaling. Op deze manier kunnen we in de toekomst ook weer andere jongeren helpen.

wat hebben we gedaan in de afgelopen periode

24 kinderen uit de opvanghuizen en 21 kinderen van daarbuiten hebben financiële hulp gekregen om basis- of middelbaar onderwijs te volgen.

Drie jonge huismoeders kregen financiële hulp voor een beroepsopleiding, waarvan er twee hun opleiding hebben afgerond en werken in onze projecten. De derde werkt ook binnen onze projecten, maar is daarnaast nog met een vervolgopleiding bezig.

Vier jongeren die op de een of andere manier betrokken waren bij het opvanghuis in Sandema hebben met hulp van een studielening een beroepsopleiding met succes afgerond. Allen hebben een baan bij de overheid, maar zijn ook nog betrokken bij onze projecten en assisteren ons wanneer nodig en mogelijk.

Drie andere jongeren kregen een studielening voor een universitaire studie. Alle drie hebben een eerste afbetaling van hun lening gedaan.

Vier jongeren zijn, met een studielening, recentelijk begonnen met een beroepsopleiding.

Vier jongeren hebben met hulp van Onyame een praktisch vak geleerd (naaister, twee kapsters en een timmerman) en zijn aan het werk.

Zes jongeren leren momenteel met hulp van Onyame een praktisch vak (timmerman, motormonteur, automonteur, twee naaisters, lasser).

Vier jongeren in Chera kregen een studielening om de leraren­opleiding te volgen en op de school in Chera les te geven. In Chera hebben we tevens de basisschool geholpen met het renoveren en inrichten van twee klaslokalen en accommodatie voor onderwijzers, waardoor er meer leerkrachten aan de school konden worden toegewezen door de overheid. Ook hebben we vijf computers en een internetvoorziening beschikbaar gesteld.

toekomst

We hopen kinderen en jongeren te kunnen blijven helpen met het bekostigen van hun scholing en meer jongeren ook te kunnen helpen met een studielening. We hopen dat een aantal jongeren na het afronden van hun studie werkzaam zullen kunnen zijn in onze projecten.