opvanghuis sandema

 

In Sandema, in het noorden van Ghana, biedt het opvanghuis een thuis aan maximaal 15 kinderen/jongeren, waaronder momenteel ook een volwassen vrouw met een ernstige verstandelijke beperking. Dit zijn kinderen/jongeren die in hun thuissituatie niet de zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben, bijvoorbeeld door overlijden van één of beide ouders.

Wat willen we bereiken

Ons doel is deze kinderen een huiselijke en ‘veilige’ plaats te bieden en hun te begeleiden naar een zelfstandig bestaan. 

Hoe gaan we dat doen

In het opvanghuis werkt 1 fulltime huismoeder (Atimlie), 1 parttime huisvader (Noah) en 1 administratief medewerkster (Rose Mary) die ook helpt met de zorg voor de kinderen. Rose Mary is zelf een jongere die door een ‘ongeplande’ zwangerschap haar baan is kwijtgeraakt en op deze manier een kans krijgt zich verder te ontwikkelen en voor zichzelf en haar zoontje te zorgen. Daarnaast is er een parttime onderwijzer die bijles geeft aan de medewerkers en kinderen.

De zorg en het onderwijs c.q. training van de kinderen wordt afgestemd op de individuele behoeftes en mogelijkheden. Waar mogelijk worden jongeren voorbereid op een taak binnen de projecten van stichting Onyame. Dit werkt positief naar beide kanten: de kinderen/jongeren met anders weinig kansen hebben nu kans op een baan en ontwikkelingsmogelijkheden en de stichting krijgt medewerkers die gemotiveerd en toegewijd zijn en vertrouwd zijn met de werkwijzen van de stichting. Daarnaast weten we over en weer wat we aan elkaar hebben.

Wat hebben we gedaan in de afgelopen periode

Het belangrijkste in het opvanghuis is de verzorging van de kinderen: hen te eten geven, naar school laten gaan (hiervoor moet schoolgeld betaald worden), begeleiden met huiswerk en medische verzorging bieden. 

Toekomst

Het opvanghuis draait goed en dat willen we zo behouden. Zodra een kind uit het opvanghuis zelfstandig verder kan en het huis verlaat kan een ander kind instromen.