opvanghuis sandema

 

In Sandema, in het noorden van Ghana, biedt het opvanghuis een thuis aan maximaal vijftien kinderen/jongeren, waaronder ook een volwassen vrouw met een ernstige verstandelijke beperking. Dit zijn kinderen/jongeren die in hun thuissituatie niet de zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben, bijvoorbeeld door overlijden van één of beide ouders.

Wat willen we bereiken

Ons doel is deze kinderen een huiselijke en ‘veilige’ plaats te bieden en hun te begeleiden naar een zelfstandig bestaan. Daarnaast streven we ernaar dat de kinderen contact blijven onderhouden met hun biologische familie en zich zo met hen verbonden blijven voelen.

Hoe gaan we dat doen

In het opvanghuis werkt één fulltime huismoeder, één parttime huisvader en één administratief medewerkster, die ook helpt met de zorg voor de kinderen. De huismoeder was jaren geleden een van de eerste kinderen die in het opvanghuis woonden. Ze is nu volwassen, getrouwd en heeft zelf twee kinderen. De administratief medewerkster is een jongere die door een ‘ongeplande’ zwangerschap haar baan is kwijtgeraakt en op deze manier een kans krijgt zich verder te ontwikkelen en voor zichzelf en haar zoontje te zorgen. Naast de administratieve taken in het opvanghuis volgt ze nu een opleiding tot verpleegkundige. Eén van de jongeren is inmiddels ook volwassen geworden en heeft een opleiding tot kapster afgerond. Zij verblijft nog met haar twee kinderen in het opvanghuis, helpt met de zorg voor de kinderen en is bezig een eigen kapsalon op te zetten.

De zorg en het onderwijs c.q. training van de kinderen wordt afgestemd op de individuele behoeftes en mogelijkheden. Waar mogelijk worden jongeren voorbereid op een taak binnen de projecten van Stichting Onyame. Dit werkt positief naar beide kanten: de kinderen/jongeren met anders weinig kansen hebben nu kans op een baan en ontwikkelings­mogelijkheden en de stichting krijgt medewerkers die gemotiveerd en toegewijd zijn en vertrouwd zijn met de werkwijzen van de stichting. Daarnaast weten we over en weer wat we aan elkaar hebben.

De kinderen gaan, indien mogelijk, zo nu en dan op bezoek en/of logeren bij hun biologische familie.

Wat hebben we gedaan in de afgelopen periode

Het belangrijkste in het opvanghuis is de verzorging van de kinderen: hen te eten geven, naar school laten gaan (hiervoor moet schoolgeld betaald worden), begeleiden met huiswerk en medische verzorging bieden. Het opvanghuis heeft zonnepanelen en een grote tank voor het opvangen van regenwater gekregen.

Een jongere heeft met hulp van stichting Onyame een opleiding tot zieken­verzorgende gevolgd en werkt nu in de kliniek in Olebu. Hij hoopt nog verder te kunnen studeren.

Vier jongeren zitten op de Senior High School en zijn daar intern gaan wonen (boarding school). In de vakanties verblijven ze in het opvanghuis of bij hun biologische familie in Doninga.

Eén van de kinderen is verschillende keren betrapt op diefstal, zowel binnen als buiten het opvanghuis. Ondanks gesprekken, disciplinaire maatregelen en verschillende waarschuwingen, werd hij weer betrapt en zagen we ons genoodzaakt hem uit huis te plaatsen. Hij woont, met financiële hulp en supervisie van Stichting Onyame, bij zijn hoogbejaarde grootmoeder. We hopen dat hij naar school zal blijven gaan en op zal groeien tot een verantwoordelijk en zelfstandig man.

De dochter van de ernstig verstandelijk beperkte bewoonster van het opvanghuis heeft gedurende twee jaar met haar baby in het opvanghuis in Olebu gewoond, om daar meer te leren op het gebied van huishoudelijk werk en zich te bezinnen op haar wensen voor de toekomst. Zij heeft een licht verstandelijke beperking, waardoor regulier onderwijs niet geschikt voor haar is. Zij heeft besloten dat ze kapster wil worden. Ze is met haar inmiddels bijna driejarig kindje terug naar Sandema gekomen om daar het kappersvak te leren. Haar jongere broertje heeft ook een aantal jaren in Olebu gewoond, maar is nu ook terug in Sandema.

Toekomst

Het opvanghuis draait goed en dat willen we zo behouden. Zodra een kind uit het opvanghuis zelfstandig verder kan en het huis verlaat kan een ander kind instromen.

Met hulp van een Nederlandse vrijwilligster hopen we in oktober/november 2019 de huismoeder te trainen in het begeleiden van een jongen met verstandelijke beperking. Op de plaats waar hij nu is krijgt hij niet de zorg en aanmoediging die hij nodig heeft. We hebben verschillende andere mogelijk­heden geprobeerd, maar niets kunnen vinden. We hopen hem in de nabije toekomst een goed en veilig thuis in Sandema te kunnen bieden.

We zijn bezig met de aanschaf van een stuk land dat grenst aan het huidige terrein van het opvanghuis. Het is onze wens om daarmee ruimte beschikbaar te stellen voor jongeren die een eigen bedrijfje willen beginnen, zoals bijvoorbeeld een kapsalon en naaiatelier.