opvanghuis sandema

In Sandema, in het noorden van Ghana, biedt het opvanghuis een thuis aan maximaal vijftien kinderen/jongeren, waaronder ook een volwassen vrouw met een ernstige verstandelijke beperking. Dit zijn kinderen/jongeren die in hun thuissituatie niet de zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben, bijvoorbeeld door overlijden van één of beide ouders.

Wat willen we bereiken

Ons doel is deze kinderen een huiselijke en ‘veilige’ plaats te bieden en hun te begeleiden naar een zelfstandig bestaan. Daarnaast streven we ernaar dat de kinderen contact blijven onderhouden met hun biologische familie en zich zo met hen verbonden blijven voelen.

Hoe gaan we dat doen

We proberen de kinderen een zo normaal mogelijk gezinsleven aan te bieden. De huismoeder, Kenkene, was jaren geleden één van de eerste kinderen die in het opvanghuis woonden. Ze is nu volwassen, getrouwd en heeft zelf twee kinderen. Ze woont samen met haar man en hun jongste kindje in het opvanghuis. Kenkene is de huismoeder en verantwoordelijk voor het goed reilen en zeilen van het huis. Haar man helpt waar mogelijk. Kenkene heeft een paar jaar middelbare school gehad en oefent hard om haar lezen en schrijven te verbeteren. Verder leert ze, wanneer de kinderen naar school zijn, voor naaister. Haar man is ongeschoold en leert voor lasser. Er is ook een parttime huisvader, ongeschoold en kleermaker van beroep, die met name helpt met een stukje begeleiding van de jongens in huis.

Eén van de jongeren uit Sandema die met hulp van een studielening van Onyame een opleiding in gezondheidsadministratie heeft kunnen volgen, werkt voor het ministerie van gezondheidszorg in Sandema en helpt Kenkene wekelijks met de financiële administratie van het opvanghuis en de projecten in het Sandema district. Eén van de huismoeders uit Olebu die een opleiding tot maatschappelijk werk heeft gevolgd, is in Sandema na een periode van ziekte. Ze hoopt dat ze een deel van ons maatschappelijk werk op zich kan nemen, eventueel inclusief de administratie van de projecten.

De zorg en het onderwijs c.q. training van de kinderen wordt afgestemd op de individuele behoeftes en mogelijkheden. Waar mogelijk worden jongeren voorbereid op een taak binnen de projecten van Stichting Onyame. Dit werkt positief naar beide kanten: de kinderen/jongeren met anders weinig kansen hebben nu kans op een baan en ontwikkelings­mogelijkheden en de stichting krijgt medewerkers die gemotiveerd en toegewijd zijn en vertrouwd zijn met de werkwijzen van de stichting. Daarnaast weten we over en weer wat we aan elkaar hebben.

De kinderen gaan, indien mogelijk, zo nu en dan op bezoek en/of logeren bij hun biologische familie.

Wat hebben we gedaan in de afgelopen periode

Het belangrijkste in het opvanghuis is de verzorging van de kinderen: hen te eten geven, naar school laten gaan (hiervoor moet schoolgeld betaald worden), begeleiden met huiswerk en medische verzorging bieden. Het opvanghuis heeft zonnepanelen en een grote tank voor het opvangen van regenwater gekregen.

Een jongvolwassen dame woont al jaren met haar twee kinderen in ons opvanghuis. Ze heeft met hulp van Onyame een opleiding tot kapster gevolgd en is haar eigen kapsalon begonnen. Naast haar werk in de kapsalon helpt ze met het huishouden en de zorg voor de kinderen in het opvanghuis.

De vorige huismoeder heeft met hulp van Onyame een verpleegkunde opleiding kunnen volgen en heeft deze inmiddels afgerond. Ze is nu werkzaam in de kraam kliniek in Olebu.

Een andere jongere heeft eveneens met hulp van Onyame een opleiding tot verpleeghulp kunnen volgen en heeft het afgelopen jaar ook in de kraamkliniek in Olebu gewerkt. Hij is nu begonnen met een hogere verpleegkunde opleiding.

Vier jongens hebben met hulp van Onyame de middelbare school afgerond en zijn nog zoekende naar wat ze hierna gaan doen. Het sluiten van de scholen het afgelopen jaar wegens corona heeft het hen niet makkelijker gemaakt. Een meisje dat al vanaf het allereerste begin in ons opvanghuis woont, heeft ook de middelbare school afgerond. Ze had zulke hoge eindcijfers, dat ze voorrang kreeg met een vervolgopleiding naar keuze. Ze is begonnen met een mooie opleiding op het gebied van voeding. Tijdens de vakanties verblijft ze in het opvanghuis en is dan behulpzaam met het huishouden, kinderen helpen met huiswerk, etc.

Eén van de kinderen is verschillende keren betrapt op diefstal, zowel binnen als buiten het opvanghuis. Ondanks gesprekken, disciplinaire maatregelen en verschillende waarschuwingen, werd hij weer betrapt en zagen we ons genoodzaakt hem uit huis te plaatsen. Hij woont, met financiële hulp en supervisie van Stichting Onyame, bij zijn hoogbejaarde grootmoeder. We hopen dat hij naar school zal blijven gaan en op zal groeien tot een verantwoordelijk en zelfstandig man.

De dochter van de ernstig verstandelijk beperkte bewoonster van het opvanghuis heeft gedurende twee jaar met haar baby in het opvanghuis in Olebu gewoond, om daar meer te leren op het gebied van huishoudelijk werk en zich te bezinnen op haar wensen voor de toekomst. Ze is inmiddels terug in Sandema, woont samen met haar vriend en heeft weer een kindje gekregen. Zij heeft een licht verstandelijke beperking, waardoor regulier onderwijs niet geschikt voor haar is. Zij wilde in eerste instantie kapster worden, maar heeft toch gekozen voor naaister. Ze heeft via Onyame inmiddels een naaimachine gekregen en hoopt haar naailessen te kunnen voortzetten zodra haar jongste kindje wat groter is. De medewerkers van Onyame begeleiden dit jonge gezin en helpen met de zorg voor de twee kindjes waar nodig.

Toekomst

Het opvanghuis draait goed en dat willen we zo behouden. Zodra een kind uit het opvanghuis zelfstandig verder kan en het huis verlaat kan een ander kind instromen.

We hopen dat Kenkene en haar man zich verder zullen blijven ontwikkelen en zullen uitgroeien tot stabiele ‘ouders’ voor de kinderen in ons opvanghuis. Verder hopen we dat onze eigen maatschappelijk werkster in staat zal zijn om het maatschappelijk werk in onze projecten op te pakken, de kinderen professionele ondersteuning te bieden wanneer nodig en te helpen met de administratie van het opvanghuis en de overige projecten in het noorden.

We hebben een stuk land gekocht dat grenst aan het huidige terrein van het opvanghuis. Het is onze wens om daarmee ruimte beschikbaar te stellen voor jongeren die een eigen bedrijfje willen beginnen, zoals bijvoorbeeld een kapsalon en naaiatelier. Ook is er de wens om er in de toekomst eventueel een gastenverblijf te bouwen.