opvanghuis olebu

In Olebu, een dorpje gelegen in het plattelandsgebied van Accra, ondersteunt Onyame sinds 2003 het opvanghuis Olebu. Het is ontstaan uit de opvang van kinderen in de eigen woning van Marleen. Het groeide uit naar de opvang van tien kinderen en jongeren variërend in de leeftijd van twee tot twintig jaar. We zijn momenteel echter bezig met het zoeken naar andere bestemmingen voor de kinderen, zodat het huis niet langer als opvanghuis hoeft te dienen. Nu een aantal jongeren volwassen is geworden en degenen die hielpen voor de kleintjes te zorgen met een opleiding zijn begonnen, realiseren we ons dat het niet vanzelfsprekend is het opvanghuis als dusdanig voort te laten bestaan. Naast het feit dat het levens­onderhoud (scholing en dergelijke) in het zuiden duur is, zou er nieuw personeel aangenomen moeten worden, terwijl we in het opvanghuis in Sandema al mensen hebben.

Wat willen we bereiken

De kinderen en jongeren die nu in het opvanghuis wonen een geschikte woon- en leer omgeving aanbieden en hen zo helpen op te groeien en zich te ontwikkelen tot zelfstandige mensen.

Hoe gaan we dat doen

Een paar kinderen zijn in de lange schoolvakantie van 2019 overgeplaatst naar het opvanghuis in Sandema, waar ook hun (ernstig verstandelijk beperkte) moeder woont en waar ze onder de hoede van Onyame verder op kunnen groeien. Voor de andere kinderen proberen we zoveel mogelijk ook geschikte plaatsen, zoals bv een boarding school, te vinden. De groteren kunnen zelfstandig in het huis in Olebu blijven wonen, of gaan op kamers of intern voor het volgen van een vervolgopleiding. De meeste kinderen en jongeren hebben fosterparents die financieel bijdragen voor hun levensonderhoud en scholing. Waar nodig vult stichting Onyame dit aan, zodat ieder kind en elke jongere geschikte scholing krijgt. Er zijn twee jongetjes, één met HIV en één met gedragsproblemen, die vanwege de specifieke aandacht die ze nodig hebben, in Olebu onder de hoede van een volwassen geworden jongere zullen blijven, zolang dit mogelijk is en totdat eventueel een geschiktere oplossing gevonden zal worden.

Wat hebben we gedaan in de afgelopen periode

De afgelopen jaren heeft het opvanghuis een voorbeeldfunctie gehad in de gemeenschap. Jarenlang kwamen zieke mensen voor hulp naar de eerste hulp post op het terrein van het opvanghuis, terwijl in het opvanghuis ook kinderen woonden met een beperking of met HIV. Veel mensen konden zo zien dat ook deze kinderen prima en veilig op kunnen groeien in de gemeenschap en hoop op een goede toekomst hebben.

Twee jongvolwassen huismoeders zijn met een opleiding naar keus begonnen (maatschappelijk werk en boekhouding). De maatschappelijk werkster heeft inmiddels haar opleiding afgerond en is zich, na een periode van ziekte, aan het oriënteren of ze ons kan helpen met het werk in het noorden van Ghana. De boekhoudster helpt zowel de projecten als de kraamkliniek in Olebu met administratie, terwijl ze ook haar (deeltijd-) studie voortzet. Het opvanghuis en tevens kantoor van Stichting Onyame, is voorzien van zonnepanelen, waardoor we minder afhankelijk zijn van het (onberekenbare) elektriciteitsnet. Ook is er een klein zelfstandig gastenverblijf gerealiseerd op het terrein van het opvanghuis, waar bezoekers en vrijwilligers tegen een kleine vergoeding kunnen verblijven.

Een jonge vluchtelinge uit Sierra Leone en haar tweejarige zoontje hebben tien maanden onderdak en begeleiding gehad in het opvanghuis. De jonge vrouw volgde in Accra een inburgeringscursus ter voorbereiding op haar visumaanvraag voor Nederland, terwijl haar kind in ons huis opgevangen werd en ook nog een poosje naar een plaatselijke school kon gaan. Inmiddels zijn moeder en kind herenigd met hun man en vader, die als asielzoeker in Nederland terecht was gekomen.

Toekomst

Het huis zal beschikbaar blijven voor medewerkers en volwassen geworden jongeren, zolang zij studeren of werken voor de stichting. Ook kinderen en jongeren die eventueel naar boarding school gaan (momenteel twee), kunnen tijdens schoolvakanties in het huis verblijven. Het werk van Foundation Onyame, inclusief de (financiële) zorg voor de verschillende kinderen en jongeren, zal aangestuurd blijven worden vanuit het huidige kantoor. Ook voor gasten en vrijwilligers zal er accommodatie beschikbaar blijven.