microkredieten

 

Met name op het platteland in het noorden van Ghana ondersteunt Stichting Onyame mensen (voornamelijk vrouwen) een zelfstandig bestaan op te bouwen door middel van microkredieten. Een kleine lening in de vorm van geld, een dier, zaad of een machine is vaak voldoende om te beginnen aan een zelfstandig inkomen.

Wat willen we bereiken

Op het platteland in Ghana zijn er weinig voorzieningen en is het moeilijk voldoende inkomen te creëren. Met name vrouwen hebben het erg moeilijk. Zij zijn vaak achtergesteld. Door hen een microkrediet te geven kunnen ook zij binnen het gezin voor een inkomen zorgen.

Microkredieten worden veelal in groepsvorm gegeven: elk individu binnen de groep ontvangt een krediet, maar de groep als geheel is verantwoordelijk voor de administratie, de tijdige aflossing en het beheer van de kredieten. Lost een individu niet tijdig af, dan is de groep verantwoordelijk om dit op te lossen.

Hoe gaan we dat doen

Er zijn 21 groepen van 4 – 8 personen (een paar oudere groepen hebben nog 10 of 15 leden) die twee maal per jaar een lening kunnen ontvangen (voor landbouw en een inkomen generende activiteit). Tevens kunnen ze voor een periode van drie jaar elk vier dieren lenen. 

Voordat een lening wordt verstrekt dient de groep een bankrekening te hebben, waarop al gedurende enige tijd bedragen zijn gestort door de groep. Dit om de samenwerking binnen de groep en discipline te bevorderen. Bij het verstrekken van het microkrediet worden de mensen ook getraind in ‘goed geldbeheer’: tijdig aflossen en sparen voor toekomstige uitgaven. 

Tenslotte worden er praktische trainingen aangeboden aan de groepen (o.a. op het gebied van landbouw, veeteelt, het maken van zeep, et cetera) en wordt een constructieve groepsdynamiek gestimuleerd.

Na zeven jaar worden de groepen geacht genoeg kapitaal en vaardigheden opgebouwd te hebben om zonder lening van stichting Onyame verder te gaan. Indien gewenst kunnen de groepen na deze zeven jaar nog wel begeleiding blijven ontvangen van de medewerkers van de stichting. 

Onder dit project valt ook het veeteelt project, waarvan het doel is om mensen, met name vrouwen, gelegenheid te bieden een eigen veestapel op te bouwen door aan hen dieren uit te lenen. Hiertoe worden in Doninga, de kern van ons ons werkgebied in het noorden van Ghana, geiten, schapen, varkens en koeien gefokt. Deze worden verzorgt door een parttime verzorger.

Als de vrouwtjesdieren oud genoeg zijn, worden ze uitgeleend terwijl de meeste mannetjesdieren verkocht worden. De inkomsten hiervan dragen bij aan de financiële onafhankelijkheid van het project.

Wat hebben we gedaan in de afgelopen periode

We hebben de manier van verstrekken van microkredieten aangepast. Voorheen verstrekten wij een klein krediet om eerst te bezien of de groep wel de discipline had om af te lossen en indien dat zo was werd het krediet verhoogd. Dit om het risico voor Onyame te beperken. De kredieten echter waren dan vaak niet voldoende. Nu vragen we voordat het microkrediet verstrekt wordt dat de groep al gespaard heeft en discipline heeft getoond en kunnen we de lening afstemmen op de behoefte van de mensen die het nodig hebben.

Toekomst

We willen het aantal groepen langzaam uitbreiden. Microkredieten zijn een enorm succes. Velen zien dat en willen ook graag meedoen. Het moet echter wel financieel en administratief/organisatorisch beheersbaar zijn. Ook zien we dat de aangevraagde bedragen groter worden (bijvoorbeeld voor grotere middelen zoals een motor tricycle of tractor). Dit vergt meer voorbereiding en begeleiding.