kraamkliniek olebu

 

In Olebu, een dorpje gelegen in het plattelandsgebied van Accra waar ook het opvanghuis staat, heeft Onyame in november 2018 een kraamkliniek geopend. Het was de bedoeling hiervan een algemene kliniek te maken, maar veranderde wet- en regelgeving lieten dit niet toe, hoewel nu naast de bevallingen en zorg voor zwangere vrouwen, ook basis preventieve en curatieve zorg verstrekt mag worden.

Wat willen we bereiken

Ons doel is om goede voorlichting en zorg aan zwangere vrouwen en hun partners te bieden en vrouwen gelegenheid te geven in een prettige omgeving en op veilige manier te bevallen. Daarnaast is het ons doel om, in samenwerking met het ministerie van gezondheidszorg, voor mensen in Olebu en omgeving goede medische zorg toegankelijk te maken en daarmee hun algemene gezondheid te verbeteren.

Hoe gaan we dat doen

Met een team van inmiddels elf medewerkers, wekelijks ingehuurde laboratorium- en echofaciliteiten en een basisuitrusting aan medische apparatuur en middelen, bieden we 24-uurszorg aan mensen die bij de kliniek aankloppen. We rapporteren maandelijks aan het districtsbestuur van Ghana Health Services en krijgen richtlijnen, training, advies en hulpmiddelen van hen om onze zorgverlening zo veel mogelijk aan te laten sluiten bij de nationale regelgeving en initiatieven.

Wat hebben we gedaan in de afgelopen periode

De kliniek is helemaal opgeknapt, inclusief uitbreiding met een extra gebouw met twee werkruimten en een grote wachtruimte, om aan de laatste normen van Ghana Health Services te voldoen. Er is een team medewerkers samengesteld, deels met mensen die al voor Stichting Onyame werkten, deels met mensen wiens (medische) opleiding met hulp van een studielening van Onyame bekostigd is en deels met nieuw aangetrokken mensen. In november 2018 is de kliniek in gebruik genomen. We zijn een samenwerking aangegaan met de “You & Ghana foundation”. Wij bieden zo aan Nederlandse stagiaires en vrijwilligsters die via deze stichting naar Ghana gaan, gelegenheid om ervaring op te doen in het verstrekken van gezondheidsvoorlichting aan zwangere vrouwen. Zij helpen ons op hun beurt met het uitwerken en implementeren van een ’centering pregnancy project’, een voor Ghana nieuwe manier om zwangere vrouwen en hun partners voor te bereiden op de bevalling en het ouderschap. De samenwerking met Ghana Health Services is geïntensiveerd. Het terrein van de kliniek is afgezet, er zijn een afvalverbrandingsoven en een placentaput gebouwd en er is een nette infrastructuur aangebracht. Er is een extra open, maar overdekte ruimte direct na de ingang van het kliniekterrein gebouwd, waar mensen gescreend kunnen worden op coronaklachten, wat een vereiste was van de overheid. Deze ruimte kan later ook gebruikt worden als extra wachtruimte voor het toenemend aantal cliënten en voor het maandelijks wegen en vaccineren van baby’s en peuters. 

Toekomst

We hopen het terrein verder in te richten en de basisuitrusting aan medische apparatuur en dergelijke verder uit te breiden om het verwachte grotere aantal cliënten adequaat van dienst te kunnen zijn. Er is een nieuw solar systeem besteld, dat hopelijk zeer binnenkort geïnstalleerd kan worden, waardoor de kliniek onafhankelijk zal zijn van het (onberekenbare) elektriciteitsnet. Tenslotte hopen we voor de leidinggevende verloskundige woonruimte op het terrein van de kliniek te kunnen bouwen.