kraamkliniek olebu

 

In Olebu, een dorpje gelegen in het plattelandsgebied van Accra waar ook het opvanghuis staat, heeft Onyame een kraamkliniek. Het was de bedoeling hiervan een algemene kliniek te maken, maar veranderde wet- en regelgeving laten dit niet toe. Nu is het de bedoeling dat in de kraamkliniek vrouwen kunnen bevallen en hierbij adequate medische hulp krijgen. 

Wat willen we bereiken

Ons doel is de mensen in Olebu en omgeving een mogelijkheid bieden voor een veilige bevalling en goede medische eerste hulp bieden.

Hoe gaan we dat doen

De kraamkliniek inrichten en bemensen voor het doen van bevallingen. Vrouwen kunnen in de kliniek ook voor een korte tijd verpleegd worden. Daarnaast zal van hieruit ook andere medische eerste hulp worden geboden. Dit gebeurt nu vanuit het opvanghuis, maar dat zal dan komen te vervallen.

We verwachten dat het aantal bezoekers/patienten aan de kliniek fors zal toenemen in vergelijk met het aantal wat nu de kliniek bij het opvanghuis bezoekt.

Wat hebben we gedaan in de afgelopen periode

De voortgang van het project zat vast op het niet vinden van geschikt medisch personeel. We hebben lang gezocht naar een verloskundige die parttime in de kliniek wilde werken. Deze is nu gevonden en gaat binnenkort (dit jaar) werken in de kliniek.

Toekomst

Nadat de kraamkliniek in gebruik is genomen willen we het terrein in orde maken (afgrenzen en terrein inrichten) en de medische activiteiten vanuit het opvanghuis overbrengen.