gezondheidsproject chera

In Chera, een klein dorpje op het platteland 30 kilometer ten westen van Walewale, ondersteunt Stichting Onyame ‘Chera Biisi Fari’, een lokale (ecologische landbouw) organisatie in het noorden van Ghana, door het aansturen en coördineren van een eenvoudig medisch project. In dit project werken twee, door stichting Onyame getrainde medewerkers. Er is in Chera een kleine kliniek waar mensen terecht kunnen voor eerste hulp en een paar keer per week gaan de medewerkers naar de dorpen om gezondheids­­voorlichting en eerste hulp te bieden. Dit project ondersteunt Chera en acht andere dorpen in de omgeving op medisch gebied. In totaal betreft dit zo’n 5.000 bewoners.

Wat willen we bereiken

Ons doel is om de mensen in Chera en omgeving, ver verwijderd van andere gezondheidszorg, door dit project toegang te verschaffen tot adequate medische zorg, om zo ernstige ziektes te voorkomen en de gezondheidszorg in het algemeen te verbeteren.

Hoe gaan we dat doen

In praktisch elk dorp is een lokale vroedvrouw. Deze zijn door de overheid of Onyame getraind in hulp bij bevallingen. Ook hebben zij een kist met daarin allerlei attributen voor een zo veilig mogelijke bevalling, welke met hulp van de project medewerkers steeds bijgevuld kan worden. Ook organiseren medewerkers van stichting Onyame regelmatig bijeenkomsten voor deze lokale vroedvrouwen om hen meer informatie te verschaffen, hen gelegenheid tot intervisie te bieden en hen aan te moedigen in hun werk.

De manager van Chera Biisi Fari heeft wekelijks werkoverleg met de medewerkers om de activiteiten voor de week te bespreken. De medewerkers zorgen dat er voldoende medicijnen en verband­­middelen in de kliniek zijn. Medewerkers van Onyame superviseren het werk, geven on the job training en sturen de medewerkers aan.

De mensen betalen een klein bedrag voor de hulp die ze krijgen en de medicijnen. Hierdoor kan de kliniek nu nagenoeg financieel zelfstandig draaien. Echter voor vervoer naar de dorpen (per motor) en onderhoud van de kliniek zal het project afhankelijk blijven van steun van buitenaf.

Wat hebben we gedaan in de afgelopen periode

We hebben met name de medewerkers getraind en begeleid in het zelfstandig werken in de kliniek. Enerzijds betrof dit medische training, anderzijds was dit het administreren en bijhouden van de voorraad medicijnen en verband­middelen. Er zijn onderhouds­werkzaamheden aan de kliniek verricht. Op het terrein van Chera Biisi Fari staat een klein gastenverblijf dat op kosten van Stichting Onyame is opgeknapt. Het doel hiervan is om zowel de bezoekende medewerkers van Onyame als ook andere bezoekers en eventuele vrijwilligers geschikte accommodatie te bieden.

We hebben nieuwe zonnepanelen kunnen bevestigen op het gastenverblijf, welke zowel het gastenverblijf als ook het huis van de manager en het projectkantoor van stroom voorzien. Verder zijn er twee ruimtes in het kantoor opgeknapt en ingericht als klaslokalen voor de basisschool die verderop op het projectterrein staat. Eén lokaal is DVD-lokaal geworden, het andere een computerlokaal waar we vijf computers hebben kunnen plaatsen. De leerlingen van de basisschool krijgen hier computerles. Vanwege corona is de school bijna een jaar gesloten geweest en hebben dus ook de computers ijdel gestaan, maar daar is sinds eind januari gelukkig weer verandering in gekomen met het openen van de school.

We hebben financieel kunnen bijdragen aan het renoveren van de accommodatie van de onderwijzers van de school. De overheid heeft eindelijk wat meer onderwijzers toegewezen aan de school, maar dan was geschikte accommodatie voor hen een voorwaarde, waar nu dus aan is voldaan.

Verder is er door de overheid elektriciteit beloofd en zijn er alvast elektriciteit meters uitgedeeld. Stichting Onyame heeft financieel bijgedragen aan deze meters en de basis bedrading van de verschillende projectgebouwen in Chera: de kliniek, de school, de accommodatie voor onderwijzers, het kantoor, het huis van de manager en het gastenverblijf.

Toekomst

We willen de medewerkers nog verder trainen in medische verzorging en administratie van de kliniek, met het uiteindelijke doel een volledig zelfstandig opererend project.

We willen het gastenverblijf openstellen voor gasten, die daar tegen betaling kunnen verblijven. Daarmee hopen we een kleine bron van inkomsten en nieuwe contacten, met daaruit mogelijk weer andere vormen van hulp, te verkrijgen voor het project.

Stichting Onyame hoopt een bemiddelende rol te kunnen spelen in het opstarten van een shea butter productie project in Chera. Er wordt gekeken naar mogelijkheden om een extra waterput te laten slaan, vanwaaruit water gepompt zal kunnen worden voor het gastenverblijf en het shea butter project.