gezondheidsproject chera

 

In Chera, een klein dorpje op het platteland 30 kilometer ten westen van Walewale, ondersteunt Stichting Onyame ‘Chera Biisi Fari’, een lokale (ecologische landbouw) organisatie in het noorden van Ghana, door het aansturen en coördineren van een eenvoudig medisch project. In dit project werken twee, door stichting Onyame getrainde medewerkers. Er is in Chera een kleine kliniek waar mensen terecht kunnen voor eerste hulp en een paar keer per week gaan de medewerkers naar de dorpen om gezondheids­­voorlichting en eerste hulp te bieden. Dit project ondersteunt Chera en acht andere dorpen in de omgeving op medisch gebied. In totaal betreft dit zo’n 5.000 bewoners.

Wat willen we bereiken

Ons doel is om de mensen in Chera en omgeving, ver verwijderd van andere gezondheidszorg, door dit project toegang te verschaffen tot adequate medische zorg, om zo ernstige ziektes te voorkomen en de gezondheidszorg in het algemeen te verbeteren.

Hoe gaan we dat doen

In praktisch elk dorp is een lokale vroedvrouw. Deze zijn door de overheid of Onyame getraind in hulp bij bevallingen. Ook hebben zij een kist met daarin allerlei attributen voor een zo veilig mogelijke bevalling, welke met hulp van de project medewerkers steeds bijgevuld kan worden. Ook organiseren medewerkers van stichting Onyame regelmatig bijeenkomsten voor deze lokale vroedvrouwen om hen meer informatie te verschaffen, hen gelegenheid tot intervisie te bieden en hen aan te moedigen in hun werk.

De manager van Chera Biisi Fari heeft wekelijks werkoverleg met de medewerkers om de activiteiten voor de week te bespreken. De medewerkers zorgen dat er voldoende medicijnen en verband­­middelen in de kliniek zijn. Medewerkers van Onyame superviseren het werk, geven on the job training en sturen de medewerkers aan.

De mensen betalen een klein bedrag voor de hulp die ze krijgen en de medicijnen. Hierdoor kan de kliniek nu nagenoeg financieel zelfstandig draaien. Echter voor vervoer naar de dorpen (per motor) en onderhoud van de kliniek zal het project afhankelijk blijven van steun van buitenaf.

Wat hebben we gedaan in de afgelopen periode

We hebben met name de medewerkers getraind en begeleid in het zelfstandig werken in de kliniek. Enerzijds betrof dit medische training, anderzijds was dit het administreren en bijhouden van de voorraad medicijnen en verband­middelen. Er zijn onderhouds­werkzaamheden aan de kliniek verricht. Op het terrein van Chera Biisi Fari staat een klein gastenverblijf dat op kosten van Stichting Onyame is opgeknapt. Het doel hiervan is om zowel de bezoekende medewerkers van Onyame als ook andere bezoekers en eventuele vrijwilligers geschikte accommodatie te bieden.

Toekomst

We willen de medewerkers nog verder trainen in medische verzorging en administratie van de kliniek, met het uiteindelijke doel een volledig zelfstandig opererend project.

We willen het gastenverblijf openstellen voor gasten, die daar tegen betaling kunnen verblijven. Daarmee hopen we een kleine bron van inkomsten en nieuwe contacten, met daaruit mogelijk weer andere vormen van hulp, te verkrijgen voor het project.

In Chera is geen elektriciteit. Zowel op de kliniek als op het gastenverblijf zijn een paar kleine zonnepanelen voor verlichting. Dit hopen we uit te breiden zodat er meer voorzieningen kunnen komen. Tevens willen we de basisschool die zich op hetzelfde terrein bevindt, voorzien van zonne-energie en een paar computers, zodat er computerles gegeven kan worden.