kliniek chera

 

In Chera, een klein dorpje op het platteland 30 km. ten westen van Walewale, heeft Stichting Onyame een kleine kliniek. Deze kliniek ondersteunt Chera en acht andere dorpen in de omgeving op medisch gebied. In totaal betreft dit zo’n 5.000 bewoners.

Wat willen we bereiken

Ons doel is dat de mensen in Chera en omgeving vanuit de kliniek eerste medische hulp krijgen en de gezondheidszorg in het algemeen verbetert. Dit betreft het behandelen van ziektes en verwondingen, bevallingen en het tegengaan van ondervoeding. 

Hoe gaan we dat doen

In praktisch elk dorp is een vroedvrouw. Deze zijn door Onyame getraind in hulp bij bevallingen. Ook hebben zijn een kist met daarin allerlei attributen voor de bevalling. 

De mensen betalen een klein bedrag voor de hulp die ze krijgen en de medicijnen. Hierdoor kan de kliniek nu nagenoeg financieel zelfstandig draaien. De medewerkers hebben wel nog begeleiding en verdere nodig.

Wat hebben we gedaan in de afgelopen periode

We hebben met name de medewerkers getraind en begeleid in het zelfstandig werken in de kliniek. Enerzijds betrof dit medische training, anderzijds was dit het administreren en bijhouden van de voorraad medicijnen en verbandmiddelen. 

Toekomst

We willen de medewerkers nog verder trainen in medische verzorging en administratie van de kliniek, met het uiteindelijke doel een volledig zelfstandig opererende kliniek.