dovenschool obuasi

In 2008 hebben twee dove mensen een school voor dove kinderen in Obuasi opgericht. Stichting Onyame heeft hen daar de daaropvolgende jaren zowel met advies als financieel bij geholpen. Vanwege onvoldoende rapportage en het te weinig nakomen van afspraken zag Stichting Onyame zich gedwongen te stoppen met de financiële ondersteuning. Echter, na wisselingen in het schoolteam verbeterde de rapportage en manier van werken enorm en besloot Stichting Onyame om de school te helpen door een vergoeding beschikbaar te stellen voor een professionele coach, die de school verder helpt om beter te gaan functioneren.

wat willen we bereiken

We hopen dat de school voldoende financiële support zal kunnen vinden om het schoolgebouw helemaal af te krijgen en te kunnen onderhouden, om onderwijzers en andere medewerkers een salaris te kunnen betalen en de kinderen de zorg en scholing te geven die ze nodig hebben.

hoe gaan we dat doen

Stichting Onyame stelt een vergoeding beschikbaar voor de coach. Jaarlijks wordt het werk van de coach en de behoefte aan eventueel meer begeleiding geëvalueerd en nieuwe keuzes voor al dan niet verdere ondersteuning gemaakt.

wat hebben we gedaan in de afgelopen periode

Genevive, een van de oprichtsters van de school heeft een landelijke geldprijs gewonnen, bij de zogenaamde “Hero of change” wedstrijd. Dit geld heeft zij gebruikt om een nieuw schoolgebouw neer te zetten. Het gebouw werd echter veel te groot opgezet, zodat er niet voldoende geld was om het af te maken.

Onyame heeft de afgelopen drie jaar een vergoeding beschikbaar gesteld voor de coach, die veel werk heeft verricht. Met zijn hulp is land, dat voor de school was gekocht, goed gedocumenteerd. Er zijn meerdere mensen en organisaties in Ghana bereid gevonden om financieel bij te dragen aan de school en ook om het schoolgebouw verder af te maken. Ook de sociale dienst is benaderd en bereid gevonden financieel bij te dragen. Verder assisteert de coach bij de rapportage en het blijven benaderen van potentiele donoren.

Stichting Onyame heeft een andere stichting in Nederland bereid gevonden de school te ondersteunen met een eenmalige gift, om voor een aantal maanden de leerkrachten een vergoeding te geven. Stichting Onyame ondersteunt de school met een maandelijkse bijdrage voor de salarissen van twee leerkrachten.

Er zijn een aantal vergaderingen geweest tussen de coördinator van Onyame, de coach en de schoolmedewerkers en zo zijn er ideeën uitgewisseld over het beter functioneren van de school. De administratief medewerkster van Stichting Onyame is een paar dagen naar Obuasi geweest om de medewerkers daar te helpen met het opzetten van een eenvoudig en duidelijk boekhoud­systeem. De coördinator van Stichting Onyame heeft een rapportage­formulier ontwikkeld, welke aan het eind van elk trimester wordt ingevuld en gebruikt om (potentiële) donoren te informeren over het reilen en zeilen en behoeftes van de school.

toekomst

We hopen dat de school steeds beter zal gaan functioneren en veel dove kinderen goed onderwijs kunnen genieten en zo hoop hebben op een goede toekomst. Ook hopen we dat er constructief financieel aan alle behoeften van de school zal kunnen worden voldaan. Aan de hand van jaarlijkse evaluaties zal bekeken worden of en hoe lang Stichting Onyame nog een vergoeding beschikbaar blijft stellen voor de coach en de twee leerkrachten. Verder hoopt de school het eerder door Onyame voor hen gekochte land te kunnen omheinen en voorlopig te gaan gebruiken om er dieren te houden en landbouw te bedrijven, als bron van inkomsten voor de school.