projecten

 

De projecten van Onyame zijn te verdelen over drie thema’s:

gezondheidszorg
opvoeding en onderwijs
landbouw en inkomen

De werkgebieden bevinden zich hoofdzakelijk rondom Olebu (in het plattelandsgebied rond de hoofdstad Accra) en in het Builsa district (Noord-Ghana). Momenteel lopen de volgende projecten:

gezondheidszorg

Kraamkliniek Olebu
In Olebu, een dorpje gelegen in het plattelandsgebied van Accra waar ook het opvanghuis staat, heeft Onyame in november 2018 een kraamkliniek geopend. Het was de bedoeling hiervan een algemene kliniek te maken, maar veranderde wet- en regelgeving lieten dit niet toe, hoewel nu naast de bevallingen en zorg voor zwangere vrouwen, ook basis preventieve en curatieve zorg verstrekt mag worden. Lees meer…

Gezondheidsproject Chera
In Chera, een klein dorpje op het platteland 30 kilometer ten westen van Walewale, ondersteunt Stichting Onyame ‘Chera Biisi Fari’, een lokale (ecologische landbouw) organisatie in het noorden van Ghana, door het aansturen en coördineren van een eenvoudig medisch project. In dit project werken twee, door Stichting Onyame getrainde medewerkers. Er is in Chera een kleine kliniek waar mensen terecht kunnen voor eerste hulp en een paar keer per week gaan de medewerkers naar de dorpen om gezondheidsvoorlichting en eerste hulp te bieden. Dit project ondersteunt Chera en acht andere dorpen in de omgeving op medisch gebied. In totaal betreft dit zo’n 5.000 bewoners. Lees meer…

fotoboek gezondheidszorg

 

opvoeding en onderwijs

Opvanghuis Olebu
In Olebu, een dorpje gelegen in het plattelandsgebied van Accra, ondersteunt Onyame sinds 2003 het opvanghuis Olebu. Het is ontstaan uit de opvang van kinderen in de eigen woning van Marleen. Het groeide uit naar de opvang van tien kinderen en jongeren variërend in de leeftijd van twee tot twintig jaar. Lees meer…

Opvanghuis Sandema
In Sandema, in het noorden van Ghana, biedt het opvanghuis een thuis aan maximaal vijftien kinderen/jongeren, waaronder ook een volwassen vrouw met een ernstige verstandelijke beperking. Dit zijn kinderen/jongeren die in hun thuissituatie niet de zorg kunnen krijgen die ze nodig hebben, bijvoorbeeld door overlijden van één of beide ouders. Lees meer…

Studiefonds
Stichting Onyame maakt geld beschikbaar om kinderen en jongeren te helpen met scholing. Zo wordt de scholing van alle kinderen en jongeren in de opvanghuizen door Onyame bekostigd, maar ook een aantal kinderen en jongeren met name uit Doninga krijgen financiële ondersteuning. Lees meer…

Dovenschool Obuasi
In 2008 hebben twee dove mensen een school voor dove kinderen in Obuasi opgericht. Stichting Onyame heeft hen daar de daaropvolgende jaren zowel met advies als financieel bij geholpen. Vanwege onvoldoende rapportage en het te weinig nakomen van afspraken zag Stichting Onyame zich gedwongen te stoppen met de financiële ondersteuning. Echter, na wisselingen in het schoolteam verbeterde de rapportage en manier van werken enorm en besloot Stichting Onyame om de school te helpen door een vergoeding beschikbaar te stellen voor een professionele coach, die de school verder helpt om beter te gaan functioneren. Lees meer…

fotoboek opvoeding en onderwijs

 

landbouw en inkomen

Microkredieten
Met name op het platteland in het noorden van Ghana helpt Stichting Onyame mensen (voornamelijk vrouwen) een zelfstandig bestaan op te bouwen door middel van microkredieten. Een kleine lening in de vorm van geld, een dier, zaad of een machine is vaak voldoende om te beginnen aan een zelfstandig inkomen. Lees meer…

fotoboek landbouw en inkomen