ghana

flag-gh

 

Ghana is een West-Afrikaans land dat ongeveer zes keer zo groot is als Nederland. Tot 1957 was het een kolonie van Groot-Brittannië. Daarom is Engels de officiële voertaal in dit land. Daarnaast zijn er in het land naar schatting ongeveer 75 inheemse talen.

Het land is nu een politiek stabiele republiek met ongeveer 27 miljoen inwoners. De gemiddelde levensverwachting is 66 jaar, ruim 16 jaar minder dan in Nederland. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het feit dat veel kinderen vòòr hun vijfde jaar overlijden.

Goud is het belangrijkste exportproduct van Ghana. In 2011 is een olieveld voor de kust in productie genomen en dit heeft nu de tweede plaats ingenomen in exportwaarde, vòòr cacao. Ongeveer 90% van de bevolking is afhankelijk van de landbouw voor hun inkomsten. De industrie en dienstverlenende sector zijn in Ghana heel klein.

Klimatologisch zijn er grote verschillen in het land: Het noorden heeft een savanne-klimaat terwijl in het zuiden sprake is van een tropisch regenklimaat.

Door de droogte, de afgelegen ligging en het ontbreken van infrastructuur is het noorden van Ghana een gebied dat veel armer is dan het aan de kust gelegen zuidelijke deel van het land. Daarom is een belangrijk deel van de hulp die Onyame biedt gericht op het noordelijke deel van het land.

De samenleving is doordrenkt met religie, de uitingen hiervan zijn op elke straathoek terug te vinden. De meerderheid van de mensen, zo’n 71%, is Christen. Daarnaast is er een groep van zo’n 17% Moslim en is er een minderheid van 5% die traditioneel georiënteerd is. Tot slot is er zo’n 8% aan religieuze mengvormen (bijvoorbeeld Christenen met voorouderverering en bijgeloof-elementen) en animisten.