op eigen kracht een beter bestaan

Onyame zet zich in voor mensen in Ghana die onder de armoedegrens leven. Doel is om hen mondiger en sterker te maken, zodat ze op eigen kracht een beter bestaan kunnen leiden.

De organisatie bestaat uit Stichting Onyame in Nederland en Foundation Onyame in Ghana. Stichting Onyame zet zich in om mensen in Europa bewust te maken van en te betrekken bij het ontwikkelingswerk en werft fondsen om de projecten van Foundation Onyame in Ghana financieel te ondersteunen.

Dit alles vanuit de overtuiging dat God overal aanwezig is en ons aanmoedigt om samen aan een betere wereld te werken.

Het werk van Onyame in Ghana is gericht op de twee meest kwetsbare groepen: vrouwen en kinderen. De projecten zijn te verdelen over drie thema’s:

gezondheidszorg
opvoeding en onderwijs
landbouw en inkomen

Uw bijdrage kunnen wij goed gebruiken om ons werk in Ghana te kunnen voortzetten. Er zijn vele manieren om bij te dragen:

Een maandelijkse of éénmalige financiële bijdrage.
Organiseer een actie in samenwerking met Stichting Onyame.
Nodig ons uit voor het geven van een presentatie over het werk van Foundation Onyame in Ghana.
Wordt vrijwilliger in Nederland of in Ghana.

Heeft u een vraag? Neem contact op met Stichting Onyame:
info@onyame.nl / 06 40 58 75 13